Stamars
"Sveicam santehnikas pasaulē " tālr.:67520116 fakss:67840537
  LAT  ENG  RUS 
 
 
Mīkstināšanas iekārtas
 
Ūdens cietība ir sabiedrības problēma mūžu garumā. Ciets ūdens parādās kā nosēdumi uz vannas sienam, slikta saziepēšana, baltas kaļķa nogulsnes uz karstā un aukstā ūdensvada virsmām, sildelementu un maisitāju bojāšanās kā arī ūdensvada aizaugšana. Komercdarbībā neattīrīts ciets ūdens veido papildus izdevumus, īpaši tvaika un ūdens sildītāju katlu pielietojumos.
 
Lai atbrīvotos no cietības ūdenī pielieto jonu apmaiņas metodi, šis metodes pamats ir ūdens filtrācija caur polimera katjona-apmaiņas sveķu slāņa.
 
Jonu apmaiņas procesu var aprakstīt kā kalcija jonu „apmaiņa” ar magnija joniem ūdenī, laikā kad ūdens filtrējās caur filtrācijas materiālu.
 
  Periodiskas darbības mīkstināšanas iekārtas
Šajā gadījumā filtrācijas process periodiski mainās ar reģenerācijas procesu. Tādas sistēmas ir biežāk pielietojamas privātas ūdens apgādes sistēmās, vai nelielās ražotnēs ar nelielu ūdens patēriņa apjomu diennaktī, kur nav vajadzīgs nepārtraukts darbības režīms. Filtra reģenerācijas procesa laikā ūdens tiek padots bez attīrīšanas.
Tāda sistēma sastāv no tvertnes ar filtrācijas materiālu un atsevišķi stavoša sāls tvertne.
 
  Nepartrauktas darbības mīkstināšanas iekārtas
Šajā gadījumā sistēma dod iespēju gūt attīrīto mīkstināto ūdeni visu diennakti, bez reģenerācijas pārtraukumiem. Lai nodrošinātu ūdens padevi bez pārtraukumiem darba režīmā atrodas tikai viens filtrs, otrais tajā laikā atrodas reģenerācijas vai miega režīmā.
Tādas sistēmas biežāk pielieto rūpniecībā. Mīkstināšanas sistēma sastāv no divām tvertnēm ar filtrācijas materiālu un atsevišķi stavošas sāls tvertnes.
 
  Kabineta tipa mīkstināšanas iekārtas
Šajā gadījumā tvertne ar filtrācijas materiālu un reģenerācijas šķīdumu (sāli) atrodas vienā kopejā korpusā, kurš sava laikā rodas par sals tvertni. Tādas sistēmas priekšrocība ir kompaktums. Kabineta tipa mīkstinātājiem lielāka ražība ir 2.2m3/st